Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby – program I

hand-in-hand-1686811__340
Share Button

Účelem dotačního programu je zajištění sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro obyvatele města Brna, které nejsou v dostatečné míře zabezpečovány orgány státní správy nebo územní samosprávy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 10. 2021 do 31. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby a fyzické osoby působící ve městě Brně, které poskytují sociální služby registrované dle ustanovení § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
  • Podmínkou poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Brna je zařazení sociální služby do základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji schválené pro daný rok.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu činí cca 79 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotace je přísně účelová. Je poskytována zásadně na konkrétní projekty smlouvou, která vymezuje podmínky použití dotace. Čerpání dotace, její finanční vypořádání (vyúčtování) a kontrola budou realizovány za podmínek stanovených smlouvou o poskytnutí dotace.
  • Období, v němž lze stanoveného účelu dosáhnout, je 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>