Přeskočit na obsah

Město Brno — Program I — Sociální služby

Účelem Programu I je podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazených do Sítě sociálních služeb ve městě Brně.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

  • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy,  evidované církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím potřebných sociálních služeb, poskytovaných obyvatelům města Brna (dle aktuálního Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v městě Brně a Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji).
  • Síť sociálních služeb města Brna pro rok 2024 (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), je tvořena v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023–2026 (schváleným Zastupitelstvem města Brna dne 7. 9. 2022) a Rozvojovou strategií sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků v programu 130 000 000 Kč.
  • Minimální a maximální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze využít na způsobilé náklady vztahující se k období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru