Přeskočit na obsah

Dotace města Brna — Program — Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Dotace na zajištění pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí a mezinárodních výměn, zajištění činnosti organizací dětí a mládeže, materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů   a základen.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádosti: od 1. října 2023 do 31. října 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby působící v oblasti volného času a vzdělávání dětí a mládeže se sídlem či působností na území města Brna.

Typy podporovaných projektů:

  • Zajištění pravidelných volnočasových aktivit dětí a mládeže, víkendových a prázdninových pobytů, jednorázových akcí a mezinárodních výměn, zajištění činnosti organizací dětí a mládeže, materiálního vybavení, provozu a údržby kluboven, areálů   a základen.
  • Uznatelné náklady jsou zejména provozní náklady (nájemné, elektrická energie, plyn, voda, teplo), ubytování, doprava, jízdné, vstupné, vzdělávání, nákup materiálu, údržba, oprava a doplnění vybavení, technické zabezpečení, ceny, tisk a propagace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem prostředků: 12 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jeden projekt: 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jeden projekt: 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Časový harmonogram realizace projektu: 1. leden 2024 až 31. prosinec 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru