Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace města Český Krumlov

istockphoto-1161635092-170667a
Share Button

Cílem tohoto Programu je rozvoj Českého Krumlova jako kulturního a turistického centra mezinárodního významu, založený na principech udržitelného rozvoje, vybudování Českého Krumlova jako přirozeného sídelního, kulturního i správního centra regionu s infrastrukturou podporující vyvážený rozvoj města a spokojenost občanů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • Příjem žádostí (opatření 4.1.) - od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022.
  • 2 kolo - od 1. 6. 2022 do 30. 6. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci je právnická a fyzická osoba se sídlem v Českém Krumlově. Právnická či fyzická osoba se sídlem mimo Český Krumlov může být žadatelem pouze v případě, že její činnost prokazatelně směřuje k městu Český Krumlov a jeho obyvatelům.

Typy podporovaných aktivit:

Forma a výše podpory:

 • Priorita č. 1
  • Celoroční činnost:  Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 40 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Kulturní projekty regionálního a nadregionálního významu:   Min. výše – 40 000, Max. možná výše – 150 000, Min. spoluúčast Žadatele – 60 %.
  • Inovativní projekty: Min. výše – 20 000, Max. možná výše – 100 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Kulturní projekty pro širokou veřejnost: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 40 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Reprezentace města: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 40 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Publikační činnost: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 25 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Vzdělávací projekty: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 25 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
 • Priorita č. 2
  • Sociální (registrované) služby: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – 80 000, Min. spoluúčast Žadatele – 70 %.
  • Související (neregistr.) služby: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – 50 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
 • Priorita č. 3
  • Na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – 300 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
  • Úhrada nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem Český Krumlov: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – 2 000 000, Min. spoluúčast Žadatele – 0 %.
  • Částečná úhrada nákladů vynaložených na údržbu sportovišť, které slouží k organizovanému sportování mládeže: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – není stanovena, Min. spoluúčast Žadatele – 50 %.
  • Úhrada nájemného ve sportovních zařízeních, která nejsou ve vlastnictví města:  Min. výše – není stanovena, Max. možná výše - není stanovena, Min. spoluúčast Žadatele – 50 %.
 • Priorita č. 4
  • Studenti z nízkopříjmových rodin: Min. výše – není stanovena, Max. možná výše – 25 000.
 • Priorita č. 5
  • Akce pro děti a mládež: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 50 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
 • Priorita č. 6
  • Aktivity v oblasti zahraničního partnerství: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 35 000, Min. spoluúčast Žadatele – 30 %.
 • Priorita č. 7
  • Environmentální výchova na mateřských, základních a středních školách: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 40 000, Min. spoluúčast Žadatele – 15 %.
  • Environmentální výchova pro ostatní cílové skupiny ve městě: Min. výše – 5 000, Max. možná výše – 40 000, Min. spoluúčast Žadatele – 15 %.

Specifika a omezení:

 • Jeden projekt může být financován jen jedním Programem z rozpočtu města, nepřípustné je také žádat o podporu jednoho projektu/služby prostřednictvím více Žádostí, tj. na podporu jednoho projektu/služby může být podána žadatelem pouze jedna Žádost do předmětné výzvy Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>