Přeskočit na obsah

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 14. 07. 2023.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v závislosti na typu projektu  mohou být: 
  • Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti ležící v Hradci Králové.
  • Vlastník kulturní památky – stavby ležící na území MPR a MPZ Hradec Králové.
  • Vlastník movité věci umístěné v Hradci Králové.
  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • 1. Obnova a restaurování nemovitostí.
  • Výměna výplní otvorů.
  • Obnova a výměna střešní krytiny.
  • Obnova fasády.
  • Restaurování součástí architektury staveb a nemovitých věcí.
  • Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek.
  • Obnova drobné a zahradní architektury.
  • Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR.
 • 2. Restaurování movitých věcí.
 • 3. Publikační, vzdělávací, osvětová činnost a SHP.
  • Publikační činnost.
  • Vzdělávací a osvětová činnost.
  • Stavebně historický průzkum, dendrochronologický průzkum.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může mít investiční i neinvestiční charakter.
 • Maximální výše podpory v jednotlivém případě je omezena  kritérii, která musí přiznaná podpora splňovat současně.

Specifika a omezení:

 • Za uznatelné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu. Smlouvu musí žadatel uzavřít do 31. prosince roku vyhlášení programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru