Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace města Hradec Králové na zachování a obnovu památkového fondu

church-organ-650869_640
Share Button

Cílem programu je podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti restaurování, oprav, obnov a rekonstrukcí investičního i neinvestičního charakteru, které vedou k obnově a zachování památkového fondu na území města, a podpora veřejně prospěšných projektů v oblasti poznávání, dokumentace a prezentace památkového fondu na území města Hradec Králové a historie města Hradec Králové.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je stanovena do 15. 03. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli v závislosti na typu projektu  mohou být:
  • Fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníkem nemovitosti ležící v Hradci Králové.
  • Vlastník kulturní památky – stavby ležící na území MPR a MPZ Hradec Králové.
  • Vlastník movité věci umístěné v Hradci Králové.
  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Obnova a restaurování nemovitostí.
 • Obnova a výměna střešní krytiny.
 • Obnova fasády.
 • Restaurování součástí architektury staveb.
 • Obnova interiéru a obnova částí nemovitých kulturních památek.
 • Obnova drobné a zahradní architektury.
 • Program regenerace MPR a MPZ – MK ČR.
 • Restaurování movitých věcí.
 • Publikační činnost.
 • Vzdělávací a osvětová činnost.
 • Stavebně historický průzkum.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může mít investiční i neinvestiční charakter.
 • Maximální výše podpory v jednotlivém případě je omezena  kritérii, která musí přiznaná podpora splňovat současně.

Specifika a omezení:

 • Za oprávněné náklady se považují náklady vzniklé od 1. ledna roku předcházejícího vyhlášení programu do 31. prosince roku následujícího vyhlášení programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>