Přeskočit na obsah

Dotace města Ústí nad Orlicí — Podpora pravidelné sportovní činnosti sportovních organizací

Dotace na podporu rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 12. 2023 do 22. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu mládeže, které mají sídlo na území města Ústí nad Orlicí nebo které vyvíjejí svou činnost na území města Ústí nad Orlicí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozšíření a zkvalitnění nabídky pravidelné činnosti sportovních oddílů, které se při své činnosti zaměřují i na oblast práce s dětmi a mládeží. Široká oblast podpory je zaměřena na zlepšení podmínek sportovní činnosti žadatele.
 • Smyslem programu je podpořit ty sportovní organizace, které pracují s dětmi a mládeží a motivovat k takové činnosti i ty organizace, které s dětmi a mládeží dosud nepracují.
 • Široká oblast podpory je zaměřena na zlepšení podmínek sportovní činnosti žadatele.
 • Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou a sportovní činnost ve městě. Smysluplné a pestré využívání volného času a podpora zdravého životního stylu všech obyvatel města je dlouhodobým strategickým cílem.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný objem finančních prostředků činí 2 730 000 Kč.
 • Výše dotace bude stanovena výpočtem a bude vycházet z členské základny žadatele k 31. 12. 2023, a sice: 
  • 1. z počtu dětí do 18 let (včetně) a výše jejich skutečně zaplacených členských příspěvků,
  • 2. z úrovně sportu provozované dětmi a mládeží, tedy úrovně rekreační či soutěžní.
 • Podpora na soutěžní sport je výrazně vyšší než na rekreační.
 • Výpočet výše dotace bude omezen i výší členského příspěvku.
 • Všechny vykazované děti a mládež musí mít zaplaceny k 31. 12. 2023 členské příspěvky za rok 2023.

Specifika a omezení:

 • Zaplacení členských příspěvků i jejich skutečně zaplacená výše musí být doložitelné v účetnictví příjemce dotace a může být předmětem veřejnosprávní kontroly ze strany poskytovatele dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru