Přeskočit na obsah

Dotace města Ústí nad Orlicí pro rok 2019

Podpora kulturní a volnočasové činnosti dětí a mládeže i dospělých občanů města vychází z programového prohlášení rady města, které podporuje spolkovou činnost ve městě a podporuje významné kulturní akce. Prioritou zůstávají akce a činnosti zaměřené především na děti a mládež do 18 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 12. 2018 do 21. 1. 2019.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby a organizace, které vyvíjejí činnost zaměřenou na kulturní aktivity na území města Ústí nad Orlicí (s výjimkou příspěvkových organizací města a těch žadatelů, jejichž činnost je primárně zaměřena do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví).

Typy podporovaných projektů:

 • Vytváření kulturního a společenského prostředí rozšiřováním.
 • Zkvalitňováním nabídky kulturních, volnočasových aktivit a společenských akcí.
 • Udržování dlouhodobých kulturních tradic a to opakovanými a jednorázovými projekty.
 • Podpora talentovaných jednotlivců.
 • Podpora volnočasových aktivit se zaměřením především na kulturní oblast.

Forma a výše podpory:

 • PŘEDPOKLÁDANÝ OBJEM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ: 500 000 Kč.
 • Dotace je poskytována pouze bezhotovostním způsobem – převodem na bankovní účet žadatele uvedený v žádosti o poskytnutí dotace.
 • Uznatelné náklady jsou nezbytné náklady, které vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s realizací projektu a byly uhrazeny do konce realizace projektu a vyhovují zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou je kulturní či volnočasová aktivita (pravidelná kulturní činnost či organizování kulturních akcí) žadatele na území města Ústí nad Orlicí.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru