Přeskočit na obsah

Dotace (mikrogranty) z rozpočtu Městské části Praha 8

Dotace je určena výhradně pro žadatele, kteří realizují své aktivity na území MČ Praha 8, a to v činnostech, jež mají za cíl zvelebit vzhled veřejného prostoru této městské části. Celková alokace činí 500 tis. Kč.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 23. 5. 2016 do 10. 6. 2016.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být právnická osoba (např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, církve a náboženské společnosti, školy a školská zařízení) působící na území MČ Praha 8, jejichž zřizovatelem není MČ Praha.

Typy podporovaných projektů:

 • Dlouhodobé kompletní zajištění úklidu na vybraných pozemcích, vyjma pozemků svěřených do správy MČ Praha 8.
 • Vysazování veřejné zeleně a následná péče o ni.
 • Oživení prostor drobnými herními prvky či lavičkami, které budou instalovány na vlastních pozemcích za předpokladu zajištění atestu bezpečnosti; v případě SVJ nebo bytového družstva je nutné doložit souhlas usnášeníschopné schůze SVJ  nebo bytového družstva s realizací projektu.
 • Aktivity související s ochranou životního prostředí (např. naučné stezky apod.).
 • Zajištění, osazování a úprava veřejných žardiniér (truhlíků).
 • Úprava záhonů a skalek.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem činí 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele  je 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze čerpat na úhradu nákladů souvisejících s činností v období od 1. dubna 2016 nejpozději do 31. prosince 2016.
 • Prostor, jehož se uvedené činnosti budou týkat, musí být veřejně přístupný, a to bez omezení.
 • Příjemce se zavazuje uvádět na svých propagačních materiálech vydaných po udělení dotace jako poskytovatele finančních prostředků Městskou část Praha 8.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

2 komentáře na “Dotace (mikrogranty) z rozpočtu Městské části Praha 8”

 1. RNDr. Marie Duffková
  RNDr. Marie Duffková

  Dobrý den, zajímalo by mě, jestli MČ Praha 8 poskytuje SVJ dotace na výměnu oken za ekologičtější variantu, tj. na lépe těsnící okna.
  Děkuji za odpověď.
  S pozdravem Marie Duffková, tel.: 603 411 298

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru