Přeskočit na obsah

Dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace 2016

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje pro nestátní neziskové organizace program na projekty veřejně prospěšného charakteru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 12. 2. 2016.

Příjemci podpory:

 • Občanská sdružení.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Další právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně právní ochrany dětí, a fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Spolky.
 • Ústavy.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zdraví, včetně péče a pomoci zdravotně postiženým.
 • Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj.
 • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
 • Zapojení do zahraničních programů a aktivit.
 • Podpora venkova.
 • Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež.
 • Udržitelný rozvoj, ochrana spotřebitele, bezpečnost a kvalita potravin.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na náklady, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který je přiznána dotace. Výdaje, které byly uskutečněny před datem vydání rozhodnutí a které prokazatelně souvisí s účelem dotace.
 • Pokud je projekt financován dotacemi více orgány státní správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více než 70 % celkových nákladů projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7711”]

8 komentářů na “Dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace 2016”

 1. Tereza Benešová

  Dobrý den,

  je možné žádat na sportovní vybavení obecní tělocvičny? Jedná se o švihadla, míče, aj. pro využívaní dětmi i dospělými.

  Děkuji za odpověď.

  1. Bc. Kateřina Čočková
   Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,

   investice do sportu podporuje národní program MŠMT — Státní podpora sportu. Program je spíše určen na rozsáhlejší investice typu výstavba, rekonstrukce, stavební obnova. V tomto programu mohou žádat územně samosprávné celky či nestátní neziskové organizace působící v oblasti sportu.
   Jelikož se jedná o nákup drobnějšího vybavení, byla by vhodnější dotace kraje či města. Zkuste se podívat na stránky příslušného kraje, zda disponuje nějakým vhodným dotačním titulem v oblasti sportu.

   S pozdravem, KČ

 2. Markéta

  Dobrý den,
  je možné z nových dotačních programů MZ vybudovat dětské hřiště? Investorem musí být neziskovka nebo jím může být město?

  Děkuji

  Markéta Krautová

 3. Jana Ožanová

  Dobrý den,

  mám dotaz, zda musí mít žadatel o dotace MZ pro NNO nějakou danou historii. Náš spolek vznikl teprve nedávno (minulý měsíc), chceme se zaměřit především na podporu aktivit komunitního charakteru, podporu kultury, sportu a volnočasových aktivit v obci Kunčice pod Ondřejníkem. Spolupracujeme s obcí a naším hlavním cílem je vytvoření “komunitního centra pro celou obec” v objektu a na pozemku, pro které spolek pracuje. Dotaci bychom chtěli použít na drobné rekonstrukční práce v objektu tak, aby se zde mohly pořádat divadla, koncerty, plesy, besedy atd. a výstavba dětského hřiště, případně cvičebních prvků pro dospělé na přilehlém pozemku. Děkuji za odpověď

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  Jana Ožanová

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Ožanová,

   v podmínkách výzvy taková informace není uvedena, zda by NNO musela mít nějakou historii. Je možné, že komise to pak bude zohledňovat v celkovém hodnocení projektu, žádat však můžete.

   S pozdravem, KČ

 4. Kamila

  Dobrý den, je možno v rámci “Dotace Ministerstva zemědělství pro nestátní neziskové organizace 2015” žádat o dotaci na úpravu školní výukové zahrady? Žádal by zapsaný spolek, který spolupracuje se ZŠ a jeho práce je zaměřena a děti, zahrada je v majetku školy, potažmo města. děkuji

  1. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Kohoutková,

   pokud by žádal spolek jako nestátní nezisková organizace, pak by to bylo možné. Pokud zahrada je v majetku školy, je zapotřebí mít se školou smlouvu o dlouhodobém pronájmu této zahrady. V hlavních oblastech podpory, do kterých byste mohli spadat, je uvedeno: environmentální vzdělávání, výchova a osvěta; ochrana přírody a krajiny; zabezpečování nabídky volnočasových aktivit pro organizované i neorganizované děti a mládež. 

   V případě dalších informací jsem Vám k dispozici.

   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru