Přeskočit na obsah

Dotace na akce hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Dotace na podporu spolků hasičů (fyzických osob) a pobočných spolků hasičů, podpora tradičních i nových soutěží v hasičském sportu a práce s mládeží v rámci jednotlivých spolků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o poskytnutí dotace se podávají:
  • 1. kolo 9. 1. 2020 — 28. 2. 2020,
  • 2. kolo 15. 4. 2020 — 15. 5. 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů na místní nebo okrskové úrovni.

Typy podporovaných projektů:

 • Akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2020 je podpora akcí splňujících kritéria dotačního titulu, které jsou zároveň akcemi nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany. (Např. „Soutěž v požárním sportu organizovaná pro dospělé“,
 • „Soutěž v požárním sportu organizovaná pro děti/mládež“, „Výročí založení SDH“ a další významné akce s požární tématikou mimořádné důležitosti.)

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 35 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru