Přeskočit na obsah

Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje

Cílem dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 19. 2. 2024 do 22. 3. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, kterou je spolek hasičů nebo pobočný spolek hasičů, jejichž sídlo se nachází v území Olomouckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem dotačního programu je podpora činnosti nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti požární ochrany, zaměřená na činnost spolků hasičů, pobočných spolků hasičů a podporu požárního sportu, dále prezentace požární ochrany veřejnosti, udržování hasičských tradic, informování o historii hasičstva a zachování historické požární techniky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.
  • Při předcházení požárům napomáhají Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, uspokojují zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné činnosti zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách včetně mezinárodních, organizováním soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany, táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního volného času pro své mladé členy pomáhají při ochraně před rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou, rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem atd.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024 je určena částka 2 000 000 Kč.
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 5 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 25 000 Kč.
  • Míra podpory: 50 %.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci téhož vyhlášeného dotačního titulu: 13_01_01 Dotace na akce spolků hasičů a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2024 podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru