Přeskočit na obsah

Dotace na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně

Tento dotační program je zaměřený na rozvoj aktivit v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Berouně. Celkový objem finančních prostředků schvaluje Zastupitelstvo města Beroun v rámci schvalování rozpočtu nebo rozpočtových opatření.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 30. září 2019.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba poskytující služby a aktivity v sociálně-zdravotní oblasti: 
  • a) na území města Beroun,
  • b) mimo území města Beroun, pokud tyto služby poskytuje občanům města Beroun.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace se poskytují zejména za účelem financování uznatelných výdajů, souvisejících s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, a v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb města.
 • Dotaci lze poskytnout i na další aktivity v sociálně-zdravotní oblasti, které nejsou obsaženy v zákoně o sociálních službách, a to na spolkovou a klubovou činnost, prevenci (např. protidrogovou, HIV/AIDS, funkčnosti rodin), služby pro osoby v nepříznivé sociálně-zdravotní situaci apod.

Forma a výše podpory:

 • Způsobilými výdaji pro použití dotace jsou i výdaje na mzdy, platy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vč. souvisejících zákonných odvodů oproti článku 7 odst. 7.10 písm. f) Zásad.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou poskytnutí příspěvku nebo dotace je řádné vyplnění formuláře žádosti a jeho předložení se všemi požadovanými náležitostmi ve stanoveném termínu, a to vždy do 30. září roku předchozího.
 • Žádost je možné podat i mimo tento termín, avšak na základě takovéto žádosti mohou být rozděleny pouze případné finanční prostředky,
  které v rozpočtu města na příslušný kalendářní rok zůstanou vedeny jako rezerva.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru