Přeskočit na obsah

Dotace na boj s ekonomickými zločiny, korupcí a zločiny v oblasti životního prostředí

Dotace na projekty zaměřené na boj proti ekonomickým a finančním zločinům, korupci a zločinům v oblasti životního prostředí je vyhlášena Fondem pro vnitřní bezpečnost (ISF Police). Výzva je součástí strategie EU pro vnitřní bezpečnost, jenž se dlouhodobě zaměřuje na mezinárodní zločinecké sítě, předcházení terorismu, zvyšování úrovně bezpečnosti pro občany v kyberprostoru a zvyšování odolnosti Evropy vůči krizím a katastrofám.

Příjem žádosti:

 • Žádosti o dotaci je možno podávat do 30. 1. 2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (žádosti podané fyzickými osobami nejsou přípustné).

Typy podporovaných projektů:

 • Prevence pronikání organizovaného zločinu v ekonomice.
 • Osvědčené postupy při identifikaci výnosů trestné činnosti.
 • Osvědčené postupy v identifikaci skutečného vlastnictví.
 • Korupce ve zdravotnictví (včetně pořizování zdravotnické techniky, neformálních plateb od pacientů, kontakty mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem apod.).
 • Boj proti obchodování s volně žijícími divokými zvířaty, lesní kriminalitě a podobných forem trestné činnosti.
 • Boj proti obchodování s nedovolenými odpady.
 • Projekty tematizující další druhy trestné činnosti v oblasti životního prostředí.
 • Další z podporovaných projektů jsou podrobněji popsány ve zdrojovém dokumentu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků je 6 200 000 EUR. Výše podpory pro konkrétní projekty není blíže určena.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU. Angličtině se však dává přednost, aby se tak urychlil postup hodnocení.
 • Žadatelé vyhledávající spolufinancování nižší než 250.000 EUR budou zamítnuty.
 • Projekty nemohou trvat déle než 24 měsíců.
 • Žádost musí být tvořena nejméně třemi organizacemi zřízenými ve třech různých zemích.
 • Mezinárodní organizace (bez ohledu na jejich skutečné místo usazení) může
  žádat pouze ve spojení s alespoň jednou organizací.
 • Žadatelé musí být ustanoveni v členském státě EU nebo být mezinárodní organizací.
 • Spolužadatelé musí být ustanoveni v členském státě EU, nebo ve vybraných zemích mimo EU, popř. mohou být mezinárodními organizacemi.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru