Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina

invalidnivozik
Share Button

Dotace na podporu celoročních sportovních a volnočasových aktivit pro handicapované děti, mládež a dospělé, a to z důvodu podpory dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče o handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 01. 02. 2020 – 14. 02. 2020.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.
 • Obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, jejichž činnost je zaměřena na handicapované občany.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. závody, soutěže, sportovní soustředění, apod.).
 • Volnočasové aktivity – pravidelná, dlouhodobá činnost, na kterou mohou navazovat aktivity jednorázového charakteru (např. divadelní představení, výukové programy, setkávání s běžnou zdravou populací, ochrana přírody, výlety, letní tábory apod.).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace pro jednoho žadatele činí 10 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jednoho žadatele činí 40 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných nákladů na aktivity.
 • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 500 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Aktivními účastníky celoroční sportovní nebo volnočasové aktivity mohou být pouze handicapovaní (100 %).
 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2020 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2020.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>