Přeskočit na obsah

Program na podporu dlouhodobé a pravidelné sportovní a volnočasové činnosti dětí a mládeže v Kraji Vysočina

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit dlouhodobé sportovní a volnočasové aktivity dětí a mládeže v regionu, a to z důvodu zajištění plnohodnotného a zdravého trávení volného času dětí a mládeže a vytvoření společné identity obyvatel Kraje Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 15. 01. 2024, 08:00:00 do 29. 01. 2024.

Příjemci podpory:

 • Spolky, ústavy a nadace ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník působící ve sportovní a volnočasové oblasti.

Typy podporovaných projektů:

 • K naplňování účelu programu jsou podporovány následující aktivity: 
  • pravidelné sportovní aktivity dětí a mládeže se zaměřením na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy pod kvalifikovaným vedením,
  • volnočasové aktivity zaměřené na pravidelnou a dlouhodobou aktivitu pro děti a mládež ve věku 5–19 let.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč.
  V případě sportovních spolků, které v rámci své činnosti sdružují více jak 5 sportovních odvětví, může maximální výše dotace požadované na jeden projekt činit 100 000 Kč.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 10 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve 1. 1. 2024 a ukončen nejpozději do 31. 12. 2024. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny vyjma uznatelných nákladů uvedených v bodě 8) Výzvy u písm. k) které musí být vyúčtovány,
  uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do 20. 1. 2025.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru