Přeskočit na obsah

Dotace na činnost organizací, které se zabývají volnočasovými aktivitami mládeže na rok 2015

Účelem tohoto programu je podpora subjektů se sídlem nebo vykonávající činnost na území města Mladá Boleslav v oblasti pravidelného a dlouhodobého aktivního využívání volného času dětí a mládeže. Dotace jsou poskytovány pouze na neinvestiční výdaje, zejména na provozní náklady. Cílem programu je podpořit volnočasové aktivity jako formu prevence proti negativním jevům v současné společnosti (drogová závislost, kriminalita aj.). Žádosti je možné podávat do  30. 4. 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 30. 4. 2015.

Příjemci podpory:

  • Fyzické nebo právnické osoby, spolky, nadace nebo jiné právní subjekty se sídlem nebo vykonávající činnost na území Mladé Boleslavi.

Typy podporovaných projektů:

  • Neinvestiční výdaje jako provozní náklady — pronájem, materiální vybavení, energie atd.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace programu je 300 000 Kč.
  • Maximální výše dotace je stanovena na 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Mladá Boleslav a sportovní organizace.
  • Dotaci nelze použít na platy a povinné odvody, pohoštění, stravné, dary, telefonní služby, odpisy, úvěry a půjčky.

Doplňující informace:

  • Žádost se podává v písemné podobě na podatelně Magistrátu města Mladá Boleslav.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru