Přeskočit na obsah

Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizace v Kraji Vysočina

Dotace na vybudování infrastruktury vodovodů a kanalizací, žadatelem mohou být obce a svazky obcí v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 31. 1. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obec, městys, město.
 • Svazek obcí.
 • Právnická osoba, která splňuje následující podmínky: 
  • obce, městyse, města mají v právnické osobě alespoň 75 % majetková práva;
  • vlastní majetek vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu;
  • vykazuje minimálně 75 % své činnosti v provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě tržeb z vodného a stočného);
  • prokazatelně doloží ztrátovost navrhovaného investičního opatření a nemožnost jeho realizace bez získání dotace.

Typy podporovaných projektů:

 • Pro oblast A — zásobování obyvatel Kraje kvalitní pitnou vodou.
 • Pro oblast B — odvádění a potřebné úrovně čištění městských odpadních vod na území Kraje.
 • V oblasti A: výstavba nebo rekonstrukce vodovodů pro veřejnou potřebu včetně příslušných objektů (jímací objekty, vodojemy, úpravny vody, čerpací stanice, armaturní šachty apod.).
 • V oblasti B: 
  • a)    výstavba, rekonstrukce nebo intenzifikace ČOV pro veřejnou potřebu nebo zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, včetně zavedení odstraňování dusíku a fosforu nebo vhodného řešení kalového hospodářství.
  • b)    výstavba, dostavba a rekonstrukce stokových (kanalizačních) systémů pro veřejnou potřebu odvádějících odpadní vody a sloužících veřejné potřebě.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na investiční akci z rozpočtu Kraje se poskytuje formou přímé dotace v maximální výši do 75 % celkových uznatelných nákladů. Minimální výše požadované dotace je 50 000 Kč, maximální výše požadované dotace je u oblasti A 5 000 000 Kč a u oblasti B 10 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Udržitelnost projektu je vyžadována na dobu 10 let.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru