Přeskočit na obsah

Dotace na leteckou záchrannou techniku

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo výzvu k předkládání žádostí o dotaci na pořízení vrtulníku, technologického zařízení, vybavení posádek a podpůrných cisteren na letecký petrolej pro umožnění doplňování paliva v místě zásahu. Oprávněným žadatelem pro tuto výzvu je Ministerstvo vnitra — Policejní prezidium ČR. Cílem této výzvy je posílení schopnosti IZS při záchraně lidských životů a řešení mimořádných a krizových událostí pořízením letecké techniky. Celková alokace finančních prostředků pro tuto výzvu činí 322 000 000 Kč. Na pořízení techniky lze získat dotaci až 85% celkových uznatelných nákladů.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci budou přijímány do dne 27. února 2015 do 14:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Ministerstvo vnitra — Policejní prezidium ČR.

Typy podporovaných projektů:

  • Pořízení vrtulníků střední váhové kategorie se speciálním technologickým zařízením určeným pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS.
  • Pořízení speciálních technologických zařízení vrtulníků.
  • Pořízení vybavení letových posádek těchto vrtulníků určené pro provádění leteckých záchranných prací v systému IZS.
  • Pořízení moderních automobilových cisteren na letecký petrolej k možnosti doplňování paliva v místě zásahu.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace činí 322 000 000 Kč.
  • Maximální možná míra dotace činí 85% uznatelných nákladů.
  • Minimální a maximální výše výdajů projektu nejsou stanoveny.

Specifika a omezení:

  • Podpora se týká projektů realizovaných na území regionů soudržnosti (regiony NUTS 2), které spadají do cíle „Konvergence“, to jsou všechny regiony soudržnosti v ČR vyjma území hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Redakce CYRRUS ADVISORY, a.s. Tomáš Jakubec, @ tomas.jakubec@cyrrusadvisory.cz, T: +420 210 028 453

Zdroj[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru