Přeskočit na obsah

Dotace na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina

Cílem poskytnutí dotace je podpora a motivace obcí při zabezpečování a ochraně obecního nemovitého majetku prostřednictvím opatření technické ochrany vedoucích k minimalizaci rizikových podmínek umožňujících páchání trestné činnosti, kterými jsou zejména sociální prostředí, technické podmínky aj. Minimalizací těchto podmínek je sledováno omezení páchání trestné činnosti a omezení velikosti skupiny potenciálních či skutečných pachatelů trestné činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace budou přijímány v termínu od 27. 4. do 11. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce.

Typy podporovaných projektů:

 • Projekty zaměřené na zajištění technické ochrany nemovitého majetku obce (např. obecního úřadu, školy, požární zbrojnice, knihovny, kulturního zařízení atd.). Jedná se zejména o budovy, které nejsou užívány k bydlení a dlouhodobě ke komerčním účelům.
 • Podporu je možno čerpat i na zajištění technické ochrany objektů, které má obec v dlouhodobém nájmu.

Forma a výše podpory:

 • Dotace činí podle velikosti obce 25–50 % z pořizovací ceny veškerých nezbytných složek zakázek.
 • Maximální souhrnná výše dotace poskytnutá jedné obci je omezena částkou 30 000 Kč.
 • Obce do 500 obyvatel mohou získat maximální výši 50 % ceny veškerých nezbytných složek zakázky.
 • Obce do 1 000 obyvatel mohou získat maximální výši 40 % ceny veškerých nezbytných složek zakázky.
 • Obce do 10 000 obyvatel mohou získat maximální výši  30 % ceny veškerých nezbytných složek zakázky.
 • Obce nad 10 000 obyvatel mohou získat maximální výši 25 % ceny veškerých nezbytných složek zakázky.

Specifika a omezení:

 • Podpora je omezena pouze na území Kraje Vysočina.
 • Dotaci nelze použít na zabezpečení stejné budovy opakovaně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7713”]
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru