Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace na opravu podloubí Městské památkové zóny Trutnov

city-468339__340
Share Button

Dotace na zlepšení vzhledu podloubí domů v Městské památkové zóně města Trutnov.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 01. do 30. 04. 2022 (nebude-li na základě předložených žádostí v této lhůtě vyčerpán předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu, lze žádost podat ve lhůtě od 01. 05. do 30. 06. 2022).

Příjemci podpory:

  • Vlastníci budov v MPZ, jejichž součástí je podloubí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je poskytována vlastníkům budov v MPZ, jejichž součástí je podloubí, které je orientované na Krakonošovo náměstí, na ulici Bulharskou, Palackého, Havlíčkovu, Jihoslovanskou a Horskou.
  • Příspěvek na opravu podloubí jedné budovy je možno poskytnout jen jednou za 5 let.
  • Oprava zahrnuje jako uznatelné náklady opravu vnitřních omítek podloubí včetně výmalby, opravu historických výkladců a dveří nebo výměnu novodobých za kopii historických, restaurování kamenných sloupů, podezdívek a ostění, výměnu či přeložení zádlažby podloubí, a to vždy v ploše podloubí vymezené hranicemi dané stavební parcely.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu tohoto účelu: 1 500 000 Kč.
  • Maximální výše dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace:
    • Výše příspěvku nesmí převýšit částku stanovenou zastupitelstvem města a dotace činí maximálně 40 % celkových nákladů (u plátců DPH bez této daně) hospodárně, efektivně a účelně vynaložených na opravu podloubí jedné budovy.

Specifika a omezení:

  • Žadatel je povinen provést opravu podloubí vlastním nákladem nejpozději ve sjednané lhůtě (zpravidla do 30. 11. 2022).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>