Přeskočit na obsah

Dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

Dotace je poskytována na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 10. 2023 do 15. 11. 2023.

Příjemci podpory:

  • a) Příslušné zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta, a
    b) příslušné sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pacientům (klientům) a jejich osobám blízkým s tím, že příslušná sociální služba je zároveň zařazena do krajské sítě sociálních služeb Královéhradeckého kraje.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je poskytována na zajištění potřeb nevyléčitelně nemocných pacientů v preterminálním a terminálním stavu, u kterých byly vyčerpány možnosti kauzální léčby, ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující bio-psycho-spirito-sociální potřeby nemocného.

Forma a výše podpory:

  • Částka 25 mil. Kč bude vyčleněna z prostředků na dotace na podporu sociálních služeb z kapitoly 28.
  • Výše dotace se v každém konkrétním případě odvíjí od výše vyrovnávací platby vypočtené postupem stanoveným v Zásadách pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby a je výsledkem projednání s jednotlivými poskytovateli a projednání v sociálním výboru.

Specifika a omezení:

  • Žadatel bere na vědomí, že na poskytnutí dotace není právní nárok. Konečné rozhodnutí o přidělení/nepřidělení dotace vysloví Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru