Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Dotace na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina

shutterstock_156474863.jpg
Share Button

Dotace na podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů, MAS, škol v Kraji Vysočina a nestátních neziskových organizací v Kraji Vysočina.

Příjem žádostí:

 • Žádosti budou přijímány od 21. 1. 2019 do 10. 5. 2019.

Příjemci podpory:

Typy podporovaných projektů:

 • Zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví a v jejich rámci tisk informačních, výchovných a edukačních materiálů, zajištění propagačních předmětů souvisejících s akcemi realizovanými v rámci projektu, zajištění soutěží s naučnou tematikou, besed a dalších osvětových akcí.
 • Příprava, tisk a distribuce výchovných a informačních materiálů na témata související MA 21, ochranou a podporou zdraví a životního prostředí .
 • Zavádění principů zdravého životního stylu do škol a organizací zřizovaných žadateli.
 • Činnost dětských zastupitelstev, žákovských a studentských parlamentů a realizace dětských fór a kulatých stolů.
 • Ekologické audity a ekologizace provozu škol a jiných právnických osob zřizovaných či spravovaných žadatelem.
 • Pořádání výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA 21, podpoře zdraví a souvisejících tématech.
 • Pořádání kulatých stolů, seminářů a konzultací k okruhům rámcového vzdělávacího plánu a školního vzdělávacího programu škol podporujících zdraví.
 • Aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.
 • Vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje.
 • Udržování a následné vyhodnocování cílů individuálního projektu školy podporující zdraví.
 • Zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné správě – ISO, EMAS, CAF, aj.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků: 2 800 000 Kč.
 • Minimální výše dotace požadované v Žádosti o poskytnutí dotace na jeden projekt je 10 000 Kč maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je :
  • 40 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie „Ostatní“ nebo „Zájemci“ Kritérií MA21.
  • 60 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie D Kritérií MA21.
  • 80 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie C Kritérií MA21.
  • 90 000 Kč pro žadatele zařazeného do kategorie B nebo A Kritérií MA21.
  • 60 000 Kč pro žadatele zařazeného do projektu „Škola podporující zdraví“.
 • Minimální podíl příjemce dotace: 40 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt může být zahájen nejdříve od 1. 1. 2019 a ukončen nejpozději do 31. 10. 2019. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady projektu a musí být také uhrazeny.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>