Přeskočit na obsah

Dotace na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v kraji Vysočina

Dotace na financování provozních nákladů projektů v oblasti prorodinné politiky. Účelem dotace je podpořit financování provozních nákladů mateřských a rodinných center, jejichž činnost pozitivně podporuje funkce a rozvoj rodiny. Jedná se především o vytváření vhodných socioekonomických podmínek pro fungování rodin, zkvalitňování rodinných vztahů a posilování rodičovských kompetencí, předcházení sociálnímu vyloučení, podporu rodin se specifickými potřebami, mezigenerační soužití či podporu zdravého životního stylu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat od 11. 9. 2017 do 6. 10. 2017.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Zapsané ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Církevní právnické osoby.
 • Příspěvkové organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

 • Do uznatelných nákladů lze zahrnout: 
  • a) nájemné (náklady na pronájem prostor, ve kterých je Projekt realizován);
  • b) nákup vody, paliv a energie (elektřina, plyn, vodné a stočné) pro prostory, ve kterých je Projekt realizován;
  • c) náklady na odměny za závislou práci (platy, mzdy, DPČ a DPP), související s realizací Projektu, povinné pojistné placené zaměstnavatelem (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění);
  • d) náklady na služby spojené se zajištěním činnosti lektorů, realizujících aktivity pro Projekt.

Forma a výše podpory:

 • Příjemci může být na jeden Projekt poskytnuta minimální výše dotace 5 000 Kč a maximální výše dotace 20 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytované dle těchto Pravidel jsou určeny na krytí nákladů neinvestičního charakteru.
 • Aktivity Projektu musí být realizovány na území Kraje Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru