Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace na podporu Sítě sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko

woman-3188750__340
Share Button

Dotační program podporuje neinvestiční výdaje na stabilizaci a udržitelnost sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko v souladu s platným komunitním plánem sociálních služeb pro ORP Frýdlant.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 3. 2022 do 30. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žádost o dotaci je oprávněn podat poskytovatel sociálních služeb, který:
  • je zapsaný v Registru poskytovatelů sociálních služeb.
  • Služba je zařazena v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje.
  • Potřebnost služby je vyjádřena v platném Komunitním plánu sociálních služeb Mikroregionu Frýdlantsko, jehož součástí je aktuální akční plán se stanovenou základní sítí pro území Mikroregionu Frýdlantsko – služba je uvedena v aktuální Základní síti sociálních služeb pro území Frýdlantska.
  • Poskytovatel služby je zapojen do komunitního pánování sociálních služeb na území Frýdlantska. – Služba je poskytována obyvatelům obcí Frýdlantska.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace je účelově určena na financování výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.
 • Dotační program Mikroregionu podpoří poskytovatele služeb, kteří se na Frýdlantsku zapojují do komunitního plánování a nabízejí široké spektrum služeb pro rodiny s dětmi, pro seniory, handicapované, sociálně slabé, osoby se závislostmi a pro mnohé další.
  • a) Sociální služby (bez služeb protidrogové politiky).
  • b) Služby protidrogové politiky.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Mikroregionu Frýdlantsko na podporu stanoveného účelu:
  • a) Sociální služby (bez služeb protidrogové politiky) 2 110 948,50 Kč,
  • b) Služby protidrogové politiky 150 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na jednu žádost:
  • Výše poskytnuté dotace nepřesáhne 700 000 Kč na jednu registrovanou službu.
 • Maximální výše spoluúčasti:
  • Výsledná dotace nepřesáhne 20 % skutečných nákladů na službu pro dané území.

Specifika a omezení:

 • Termín realizace aktivit/ Doba trvání dotačního programu: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>