Přeskočit na obsah

Dotace na podporu sociální oblasti v městě České Budějovice

Dotace na podporu sociální oblasti ve městě České Budějovice vychází z potřeby zachování či rozvoje časové a místní dostupnosti sociálních a doprovodných služeb pro občany města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. února do 10. března 2024.

Příjemci podpory:

 • Nepodnikatelské subjekty tj. nestátní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné společnosti, sociální družstva, zapsané ústavy, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy), školy a školská zařízení, organizace zřizované nebo zakládané městem, zájmová sdružení právnických osob, fyzické osoby nepodnikající.
 • Podnikatelské subjekty, které jsou vymezené v § 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.
 • Podnikatelé — osoby vymezené v § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných projektů:

 • Opatření č. 1:
  V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti:
  • Poskytování jednotlivých sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • Opatření č. 2:
  V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity rozvoje dané oblasti:
  • Podpůrné programy zaměřené na pomoc o osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby v sociální krizi, rodiny s dětmi, děti a mládež.
  • Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů zdravotního či sociálního znevýhodnění.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na cílové skupiny poskytovatele.
  • Jednorázové a krátkodobé aktivity zaměřené na poskytovatele samotné s cílem zkvalitnit poskytované služby.
  • Akreditované služby oddlužení
  • Bezplatné právní poradenství
  • Dobrovolnictví zaměřené na uživatele sociálních služeb a služeb navazujících a doplňujících.
  • Dobrovolnictví zaměřené na organizace poskytující sociální služby a služby návazné.
  • Propagace dobrovolnictví; nábor nových dobrovolníků (např. náborové akce).
 • Opatření č. 3:
  V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity:
  • Poskytování adiktologických služeb v souladu se sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • Opatření č. 4 
  • Podpůrné programy zaměřené na pomoc v péči o seniory.
  • Vytvoření nabídky volnočasových aktivit jako prevence sociálního vyloučení z důvodů věku.
  • Realizace proseniorských aktivit.

Forma a výše podpory:

 • Schválený objem finančních prostředků pro rok 2024 je 11 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace jsou určeny dle opatření v % dle opatření (25–90 % z celkových nákladů na službu/projekt) – viz Pravidla.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru