Přeskočit na obsah

Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje

Dotace na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena od 12. 1. 2024 do 31. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak. 

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje, která je zřizovatelem JSDH kategorie jednotek požární ochrany, a to JPO II, JPO III nebo JPO V ve smyslu ustanovení § 29, odst. 1, písmene a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2024.
  • Jedná se o techniku a vybavení sloužící k zásahu JSDH zřízenou obcí.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu akci činí 5 000 Kč
  • Maximální výše dotace na jednu akci činí 200 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % celkových způsobilých výdajů akce.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci dotačního titulu č. 1 na tentýž účel vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost pro jednu JSDH o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.
  • Dotaci nelze použít na opravy budov, vybavení k požárnímu sportu a na pořízení nových cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů, na které se současně čerpá dotace MV ČR GŘ HZS ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru