Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Dotace na projekty v oblasti podpory rodinné politiky

family-3062249__340
Share Button

Účelem programu je podpora fungování rodiny a realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se o široký soubor opatření, která napomáhají zvyšování kvality života rodin ve všech jejich životních fázích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. října 2021 do 31. října 2021.

Příjemci podpory:

 • O poskytnutí dotace mohou žádat právnické i fyzické osoby poskytující své služby pro občany města Brna.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu je podpora fungování rodiny a realizace rodinné politiky města Brna. Jedná se o široký soubor opatření, která napomáhají zvyšování kvality života rodin ve všech jejich životních fázích. Jedná se především o služby preventivního a podpůrného charakteru v oblastech:
  • služeb pro rodiny – podpora navazování partnerských vztahů, posilování a usnadňování partnerského soužití, založení rodiny, podpora rodiny s dětmi (všech věkových kategorií), slučitelnosti rodiny a zaměstnání, zdravého životního stylu rodin, aktivity na podporu odpovědnosti a schopnosti se rozhodovat u mladé generace, posílení vícegeneračních vztahů (děti, rodiče, prarodiče), podpora osob spadajících do tzv. sendvičové generace (osoba, která pečuje současně o své nezletilé děti a svoje potřebné rodiče),
  • aktivního stárnutí – podpora aktivního života seniorů (podpora zdraví, ekonomické aktivity, zájmové, sportovní a dobrovolnické činnosti), účast na veřejném a politickém životě města, podpora preventivních programů zaměřených na bezpečnost seniorů, kurzů péče o nesoběstačné seniory, podpora vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti přístupu k seniorům, podpora zvyšování informovanosti seniorů (zvyšování informovanosti seniorů o aktivitách, službách a akcích na podporu přípravy života ve stáří, činnosti organizací, poradenství),
  • podpora osvětově-vzdělávací činnosti – podpora vzdělávacích akcí o rodině a rodinné politice, podpora utváření prorodinného klimatu ve společnosti (zejména aktivity v rámci kampaní Národní týden manželství, Týden pro rodinu, Brněnské dny pro seniory).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 4 168 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 200 000 Kč.
 • Minimální výše dotace na 1 projekt je stanovena v částce 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel si může v tomto programu podat maximálně tři projekty, z toho:
  • 1 projekt na provoz organizace,
  • 2 projekty na aktivity, které v rámci své činnosti žadatel o dotaci realizuje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>