Přeskočit na obsah

Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III

Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 je podpora obcí Olomouckého kraje při zajištění akceschopnosti JSDH. Jedná se o podporu při získání řidičského oprávnění skupiny C a kurzy bezpečné jízdy pro členy JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2020 do 7. 2. 2020 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze právnická osoba, kterou je obec v územním obvodu Olomouckého kraje, která je zřizovatelem JSDH kategorie JPO II nebo JPO III ve smyslu ustanovení §29, odst. 1, písmene a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace na zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje pro JPO II a JPO III 2020 je podpora obcí Olomouckého kraje při zajištění akceschopnosti JSDH. Jedná se o podporu při získání řidičského oprávnění skupiny C a kurzy bezpečné jízdy pro členy JSDH obcí kategorie JPO II a JPO III.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše dotace na jednu žádost činí 3 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na jednu žádost činí 28 000 Kč.
  • Povinná spoluúčast žadatele není požadována.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce pro jednu JSDH zřízenou obcí a to na účely uvedené v bodech a) a/nebo b), přičemž musí být dodržena maximální výše dotace dle odst. 5.2. V případě, že v rámci vyhlášeného dotačního titulu bude podána další žádost pro stejnou JSDH zřízenou obcí, bude tato žádost vyřazena z dalšího posuzování, a žadatel bude o této skutečnosti informován.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru