Přeskočit na obsah

Dotace na získání trenérské licence v Olomouckém kraji

Cílem dotačního programu je podpora organizace sportovních akcí v regionu Olomouckého kraje, zkvalitnění sportovní přípravy dětí a mládeže poskytováním dotací na získání trenérské licence pro trenéry působící v Olomouckém kraji a podpora reprezentantů České republiky v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 1. 2024 do 19. 1. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která nejpozději v roce podání žádosti o dotaci zahájila či zahájí studium na získání trenérské licence a uhradila či uhradí příslušný poplatek ke studiu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Motivace ke zvýšení vzdělání u trenérů mládeže v regionu Olomouckého kraje formou snížení nákladů na získání trenérského vzdělání.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 20 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 Kč.
  • Není vyžadována povinná spoluúčast žadatele.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může na tentýž účel vyhlášeného dotačního programu/titulu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru