Přeskočit na obsah

Dotace nestátním neziskovým organizacím poskytující sociální služby města Brna — program II

Tyto finanční dotace z rozpočtu města Brna mohou získat nestátní neziskové organizace, které nemají registrovány sociální služby, ale vhodným způsobem na ně navazují nebo je doplňují.

Příjem žádostí:

  • Od 15. 9. do 31. 10 roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž bude projekt realizován.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace: občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, které svou činností vhodně navazují na sociální služby nebo je doplňují a působí minimálně 1 rok.

Typy podporovaných projektů:

  • Drobné doplňkové projekty.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace dle rozhodnutí Zastupitelstva města Brna.

Specifika a omezení:

  • Aktivita musí být v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb města Brna pro období 2010 — 2013.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru