Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace obcím na zpracování územních plánů v Jihomoravském kraji

shutterstock_155292674.jpg
Share Button

Dotační program je určen pro poskytnutí dotace na zpracování územních plánů, a to včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, je-li zpracováváno. Dotace může být případně poskytnuta na zpracování změn územních plánů, změn územních plánů obcí a změn územních plánů sídelních útvarů, řešících nadmístní problematiku.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 15. 2. 2021 do 1. 3. 2021 do 17:00 hodin.

Příjemci podpory:

 •  Obce Jihomoravského kraje.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP sídelních útvarů podle § 188 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • Podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů  řešících nadmístní problematiku.
 • Podpořit naplnění „Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021“.
 • Podpořit plnění cílů a úkolů územního plánování vyplývajících pro obce ze stavebního zákona, zejména:
  • a)       vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území obce,
  • b)      koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů, vyplývajících ze zvláštních právních předpisů,
  • c)       chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území a chránit krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel.
 • Podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 165 stavebního zákona.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace programu je stanovena na 7,6 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí ÚP/změna ÚP: 200 000 Kč. 
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele činí 50 % z celkově vynaložených výdajů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Dotační program se vztahuje na administrativní území Jihomoravského kraje.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>