Přeskočit na obsah

Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje

Cílem Programu je zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji k zabezpečení plošného pokrytí území Zlínského kraje jednotkami požární ochrany.

Příjem žádostí:

 • Žádosti jsou přijímány od 22. 01. do 09. 02. 2024 do 10:00 hod. 

Příjemci dotace:

 • Pro dotační titul 1: Obce Zlínského kraje, které zřizují jednotku sborů dobrovolných hasičů JPO II nebo JPO III dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro dotační titul 2: Obce Zlínského kraje, které zřizují jednotku sborů dobrovolných hasičů JPO V dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Pro dotační titul 1 a 2: 
  • Nákup, technické zhodnocení, oprava nové/použité/stávající zásahové požární techniky.
  • Nákup nových nebo opravu stávajících věcných prostředků požární ochrany.

Forma a výše podpory:

 • Pro dotační titul 1 
  • A) Podporovaná aktivita – Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí nebo oprava požární techniky 
   • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
   • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 500 000 Kč.
  • B) Podporovaná aktivita – Nákup nových věcných nebo technických prostředků požární ochrany. 
   • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
   • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 300 000 Kč.
 • Pro dotační titul 2 
  • Podporovaná aktivita – Nákup, technické zhodnocení rekonstrukcí nebo oprava požární techniky, nákup nových věcných nebo technických prostředků požární ochrany. 
   • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 80 000 Kč.
   • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 300 000 Kč.
 • Pro dotační titul 1 a 2: 
  • Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí nad 5 000 obyvatel maximálně 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může předložit 1 Žádost o poskytnutí dotace, maximálně pro dvě jednotky požární ochrany, které zřizuje. Na jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II/2 se pohlíží jako na 2 jednotky požární ochrany (2 projekty dle čl. 4.3) zřizované žadatelem, přičemž žadatel podává pro každý organizovaný výjezd žádost zvlášť.  Žádosti tak označí např. JPO II/2 Strání organizovaný výjezd 1 a JPO II Strání organizovaný výjezd 2.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru