Přeskočit na obsah

Dotace pro jednotky SDH obcí — JSDH_V2_2019 Pořízení nového dopravního automobilu

Investiční dotace je určena pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na pořízení nového dopravního automobilu.

Příjem žádostí:

  • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 6. 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci v rámci této výzvy může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která: 
    • a) je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany  zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V,
    • b) není vybavena dopravním automobilem nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2003 a později.

Typy podporovaných projektů:

  • Dopravní automobil vyrobený na podvozku kategorie 1 pro městský provoz nebo kategorie 2 pro smíšený provoz, s celkovou hmotností nepřesahující 3500 kg, v provedení základním a s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 8 osob. Dopravní automobil může být doplněn požárním přívěsem nákladním nebo požárním přívěsem pro hašení.

Forma a výše podpory:

  • Dotace může dosáhnout až 70 % nákladů akce, maximálně však 450 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti evidované elektronickou cestou prostřednictvím registračního informačního systému programového financování na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru