Přeskočit na obsah

Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky

Ministerstvo obrany poskytuje dotace pro právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu. Podacím místem pro žádosti zpracované v souladu s nařízením vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je odbor řízení organizací MO.

Příjem žádostí:

  • Příjem žádosti končí 31. 12. 2019.

Příjemci podpory:

  • Právnické a fyzické osoby hospodařící v lesích na pozemcích důležitých pro obranu státu.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotace pro státní lesy, příspěvkové organizace a státní podniky. 
    • Dotace ve prospěch státních lesů.
    • Dotace z fondů EU ve prospěch příspěvkových organizací a státních podniků.

Forma a výše podpory:

  • Přímé dotace nebo inovativní finanční nástroje.

Specifika a omezení:

  • Tyto finanční prostředky se čerpají v rámci několikaletých cyklů a na základě definovaných jasných cílů, které reflektují priority ČR. Metodicky koordinuje realizaci projektů spolufinancovaných prostředků z fondů EU v rámci ministerstva obrany odbor řízení organizací MO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7708”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru