Přeskočit na obsah

Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji

Dotace na pořízení budov, staveb, strojů, nákup pozemku mohou získat fyzické osoby s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je od 14. 2. 2018 do vyčerpání finančních prostředků určených na tento dotační program, nejpozději však do 27. 9. 2018 do 13.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Drobní začínající podnikatelé — fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotaci lze použít např. na: 
  • pořízení budov a staveb,
  • pořízení strojů a zařízení,
  • pořízení výpočetní techniky včetně softwarového vybavení,
  • reklamu a nákup reklamních předmětů,
  • nákup pozemku,
  • pořízení nábytku do provozovny,
  • pořízení nářadí,
  • pořízení licencí a patentů,
  • tvorbu webových stránek,
  • tvorbu katalogu zboží,
  • leasing,
  • úhradu nájemného za prostory, v nichž žadatel vykonává činnost dle projektu,a to ve výši v čase a místě obvyklé.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí 100 000 Kč.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních prostředků je 40 % celkových uznatelných výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt předložený žadatelem bude realizován po dobu minimálně 1,5 roku ode dne platnosti a účinnosti „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na rozvoj podnikatelského projektu“.
 • Projekty by měly směřovat na území nejvíce hospodářsky postižených regionů v Jihomoravském kraji.
 • Žadatelem může být fyzická osoba, která splňuje všechny dále uvedené podmínky: 
  • má trvalý pobyt na území Jihomoravského kraje,
  • je oprávněna k podnikání na území České republiky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiného zvláštního zákona; registrace k podnikání vznikla buď v roce podání žádosti o dotaci, nebo v roce předchozím; tato registrace musí být provedena buď poprvé, nebo obnovena minimálně po 5 letech od pozastavení všech živností se zápisem v příslušném rejstříku;
  • není zakladatelem či společníkem obchodní společnosti nebo družstva ani společníkem právnické osoby podnikající mimo území České republiky a nebyla jimi ani v období 5 let před podáním žádosti o dotaci
  • nemá ke dni podání žádosti o dotaci žádné závazky po lhůtě splatnosti vůči Jihomoravskému kraji ani jiným územním samosprávným celkům, v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a žadatel není v prodlení se splácením splátek
  • má odpovědného zástupce v případě, že je absolventem.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

6 komentářů na “Dotace pro začínající podnikatele v Jihomoravském kraji”

 1. Dobrý den,
  díky za přínosný informační web. Chci se zeptat, zda dotaci JMK pro zač. podnikatele lze čerpat pro rozběhnutí e‑shopu? A doplňující dotaz-dotaci (obecně pro jakýkoliv druh podnikání) mohu čerpat pouze při splnění té podmínky 50%ní spoluúčasti-tzn,že se dokládá potvrzení o vlastnictví též částky?

  1. Dobrý den,
   dotační program JMK pro začínající podnikatele není zaměřen na podporu konkrétní ekonomické činnosti, tzn. že se může jednat i o e‑shop. Není však podporován nákup zboží. K Vašemu druhému dotazu. Vždy je v konkrétní výzvě zmíněna míra podpory a jakou formou se dokládá informace o finančním zajištění podílu žadatele na projektu (např. čestné prohlášení), často se také může přikládat bankovní příslib.
   S pozdravem, LT

 2. Miroslava Mlýnková

  Chtěla bych se zeptat, zda budou nebo se mohou čerpat i dotace na pořízení nákladního automobilu (kamion)i pro podnikatele , kteří již podnikají cca 10 let?
  Děkuji za odpoveď.

 3. chci založit živnost,která se týká mobilního i stacionárního parního čištění automobilů,koupelen, bazénů,koberců atd.Chtěl bych zažádat o dotace na nákup přístrojů,které stojí cca.100 000kč.Mám nějakou šanci dotace získat a co proto musím udělat? Děkuji za odpověď

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den,
   jste-li z Jihomoravského kraje a s podnikáním začínáte, můžete zažádat o tuto krajskou podporu. Výše podpory je max. 80 000,- Kč. Pro tento rok je bohužel sběr žádostí o dotace pozastaven, jelikož došlo k předčasnému vyčerpání prostředků. Program se však bude znovu vyhlašovat v roce příštím. Více informací najdete ZDE.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru