Přeskočit na obsah

Dotace Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta na území Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 11. 3. 2024 od 09:00 hodin do 25. 3. 2024 do 15:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • a) Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ambulantní a/nebo stacionární formou a/nebo ve vlastním sociálním prostřední pacienta.
 • b) Podpora paliativní péče a hospicové péče poskytované lůžkovou formou.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 10 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je v rámci tohoto Programu stanovena ve všech oblastech podpory na 50 000 Kč.
 • Maximální výše:
  • a) Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ambulantní a/nebo stacionární formou a/nebo ve vlastním sociálním prostřední pacienta: 400 000 Kč.
  • b) Podpora paliativní péče a hospicové péče poskytované lůžkovou formou: 1 500 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít místo poskytování zdravotních služeb nebo kontaktní pracoviště na území Středočeského kraje anebo prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje.
 • V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost, která může být buď investiční, nebo neinvestiční a týká se pouze jednoho “projektu”.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru