Přeskočit na obsah

Dotace Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Zdravotnictví“

Dotace na podporu paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta na území Středočeského kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: od 11. 1. 2023 od 09:00 hodin do 26. 1. 2023 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel zdravotních služeb, který má udělené oprávnění dle § 11 odst. 1 zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora paliativní péče, hospicové péče, péče ošetřovatelské a paliativní poskytované ve vlastním sociálním prostřední pacienta: 
  • Konkrétní aktivity a programy na podporu paliativní péče v ambulantním, stacionárním a/nebo lůžkovém zdravotnickém zařízení pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin).
  • Konkrétní aktivity a programy na podporu paliativní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů v preterminálním a terminálním stádiu onemocnění a jejich rodin).
  • Podpora vzniku multidisciplinárních mobilních paliativních týmů s trvalou kontinuální dostupností a časovou flexibilitou, podpora pohotovostních týmů 24/7/365.
  • Podpora aktivit a programů zaměřených na paliativní péči pro děti.
  • Podpora aktivit a programů nezdravotnického charakteru – půjčovna pomůcek a přístrojů, proces doprovázení, specializované poradny, krizová centra, krizová intervence, tísňové linky, návaznost duchovní péče, aj.
  • Nákupy vybavení, pomůcek a prostředků potřebných při poskytování paliativní péče (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), modernizace a humanizace prostor.
  • Konkrétní aktivity a programy na podporu ošetřovatelské péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta pro poskytovatele zdravotních služeb (efektivita, dostupnost a koordinace těchto služeb na místní úrovni se záměrem co nejlepší kvality života pacientů).
  • Nákupy vybavení, pomůcek a prostředků potřebných při poskytování ošetřovatelské péče (nehrazené z veřejného zdravotního pojištění), modernizace a humanizace prostor.
  • Podpora vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti paliativní péče: zvyšování erudice personálu, zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro výkon činnosti zdravotnického a sociálního pracovníka, prevence syndromu vyhoření, předcházení vzniku a vývoji stresu na pracovišti, péče o duševní zdraví pečujících osob, workshopy, supervize, stáže, setkání zdravotnických pracovníků za účelem výměny zkušeností, tandemové vzdělávání, aj.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Středočeského kraje na podporu stanoveného účelu je 7 000 000 Kč.
 • Minimální výše požadované dotace je v rámci tohoto Programu stanovena ve všech oblastech podpory na 10 000 Kč.
 • Maximální výše požadované dotace a současně maximální výše poskytnuté dotace je v rámci tohoto Programu stanovena ve všech oblastech podpory na 400 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu, kterou je nutno při čerpání dotace dodržet.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít místo poskytování zdravotních služeb nebo kontaktní pracoviště na území Středočeského kraje anebo prokazatelně poskytovat služby občanům Středočeského kraje.
 • V rámci tohoto Programu podává žadatel pouze jednu žádost, která může být buď investiční, nebo neinvestiční a týká se pouze jednoho “projektu”.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru