Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace z Ekofondu města Liberce

Zlepsovani-stavu-prirody-a-krajiny-15-150x150
Share Button

Dotace na podporu ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. do 5. 5. 2021 (do 15.00 hod.).

Příjemci podpory:

 • Fyzické a právnické osoby s výjimkou:
  • akciových společností s akciemi na doručitele,
  • příspěvkových organizací zřizovaných SML.

Typy podporovaných projektů:

 • 1.1 Program Ekologie a zeleň:
  • Podpora ekologické výchovy a osvěty, organizace akcí směřujících ke zlepšování životního prostředí za účasti veřejnosti, praktických opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny, péče o biotopy, zlepšování stavu veřejné zeleně, péče o vodní toky a vodní zdroje, péče o zvířata v nouzi, včelařství a včelaření, arboristických opatření – sanačních zásahů na solitérních stromech a speciálně založených okrasných výsadbách zvláštního významu v krajině (památné stromy, významné aleje, stromořadí), obnovy a opravy pramenišť a studánek, tvorby tůní, obnovy nivních luk, výsadby remízků.
 • 1.2 Program odpady:
  • Prevence vzniku odpadů, řešení problematiky odpadů a odpadového hospodářství, zlepšení informovanosti občanů, snížení produkce a množství odpadů, eliminace biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky spolu se směsným odpadem.

Forma a výše podpory:

 • 1.1  Program Ekologie a zeleň:
  • Minimální výše dotace 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 65 000 Kč.
  • Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 80 %.
 • 1.2 Program odpady:
  • Minimální výše dotace 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace 35 000 Kč.
  • Maximální výše dotace (v % z celkových uznatelných výdajů projektu) 80 %.

Specifika a omezení:

 • Program odpady: Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto vyhlášení programu 1.
 • Program Ekologie a zeleň: Maximální počet žádostí, které žadatel může předložit v tomto vyhlášení programu 2.
 • Termín realizace aktivit: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Vaše dotazy a komentáře

 1. Zdeněk Pavel Kranz napsal:

  Jaké dotace nebo granty může dostat investor, který z nebytových prostor vybuduje bytové jednotky.

  • Bc. Kateřina Čočková napsal:

   Dobrý den,

   je možné získat dotaci na vybudování tzv. sociálního bydlení (tj. byty s pečovatelskou službou či vstupní byty pro sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel). Případně můžete zažádat o dotaci na energetické úspory bytových domů z Integrovaného regionálního operačního programu – zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, vytápění.

   V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici.
   S pozdravem, KČ


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>