Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu hejtmana pro Plzeňský kraj 2018

Mimoprogramová dotace, kterou lze využít ve výjimečných případech, kdy nebylo možné využit dotaci z jiných dotačních programů Plzeňského kraje, je určena pro fyzické osoby, právnické osoby, obce i příspěvkové organizace. 

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

  • Dotaci (podporu) lze poskytnout subjektům bez bližší specifikace, tzn. jak fyzickým, tak právnickým osobám (obec, spolek, svaz, sdružení, společnost, klub, církevní organizace, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond).

Forma a výše podpory:

  • Výše požadavku o dotaci by měla odrážet možnosti fondu s tím, že schválená částka zpravidla nepřevyšuje 100 tis. Kč.

Typy podporovaných projektů:

  • Dotaci z Fondu hejtmana lze použít jako mimoprogramovou dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje pouze ve výjimečných případech, kdy nebylo možno využít žádosti o poskytnutí dotace z jiných vyhlášených dotačních programů Plzeňského kraje.

Specifika a omezení:

  • Na dotaci není právní nárok a jejím poskytnutím se nezakládá nárok na poskytnutí další dotace v případě, že dotovaná akce bude pokračovat v dalších letech. Časová použitelnost dotace je vždy stanovena smlouvou, nejpozději však do konce aktuálního roku.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru