Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Program podpory aktivit v oblasti kultury města Tábor

obr (2)
Share Button

Město Tábor vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu podpory aktivit v oblasti kultury v letech 2021 – 2025 je finanční podpora subjektů působících nebo provozujících aktivity v oblasti kultury na území města Tábor.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 1. 11. do 30. 11. 2020.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR.
  • Spolek, korporace (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti), nadace a nadační fond, obecně prospěšná společnost, zapsaný ústav, další právnické osoby založené či zřízené v souladu s právním řádem ČR, veřejnoprávní instituce, fyzická osoba podnikající, fyzická osoba bez živnostenského oprávnění pouze do Opatření 1, fyzická osoba bez živnostenského oprávnění – svobodný umělec do Opatření 1, 2.

Typy podporovaných projektů:

 • Program je zaměřen na podporu aktivit, a to v následujících oblastech:
  • zážitková kultura v Táboře (významné koncerty či představení, divadelní představení, folklorní festivaly, výchovné koncerty, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím slavných rodáků, akce k jiným významným výročím),
  • kulturně osvětová činnost (přednášky, odborné semináře a konference),
  • umělecká činnost,
  • výstavní činnost,
  • literární a audiovizuální činnost,
  • společenské záležitosti.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše finančních prostředků pro tento dotační titul činí pro rok 2021  1 110 000 Kč.
 • Maximální výše poskytnuté dotace na aktivitu činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu/činnosti, na které byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20%.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel o dotaci může v tomto dotačním programu podat pro příslušný rok max. 3 žádosti na projekt. Na podporu činnosti může být podána max. 1 žádost do všech dotačních programů vyhlášených městem Tábor.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>