Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program podpory kulturních projektů s nadregionálním významem v letech 2024–2028

Dotace na podporu neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města Tábor a táborského regionu. Program je určen na podporu projektů, které mají na území města Tábor minimálně tříletou tradici a je reálný předpoklad jejich dlouhodobého působení a které prokazatelně přispívají k rozvoji cestovního ruchu ve městě.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023 do 12 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby, disponující platným oprávněním, které souvisí s danou činností v souladu s obecně závaznými právními předpisy, vztahujícími se k vypsanému Programu, se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR;
 • fyzické osoby podnikající na základě platného oprávnění souvisejícího s danou činností dle obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vypsanému Programu, se sídlem podnikání, trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR;
 • fyzické osoby bez živnostenského oprávnění – svobodní umělci, s trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora neinvestičních projektů, které důstojným a umělecky zajímavým způsobem dlouhodobě přispívají k popularitě města Tábor a táborského regionu. Program je určen na podporu projektů, které mají na území města Tábor minimálně tříletou tradici a je reálný předpoklad jejich dlouhodobého působení a které prokazatelně přispívají k rozvoji cestovního ruchu ve městě.

 • Podporovány budou zejména projekty, které:

 • propagují město Tábor v krajském, celostátním nebo mezinárodních měřítku;
 • jsou v Táboře ve svém oboru jedinečné;
 • zvyšují povědomí o městě Tábor jako o přirozeném centru kultury a cestovního ruchu;
 • přivádí do města nové návštěvníky a podporují kulturní turismus;
 • oslovují místní obyvatele, kterým dávají poznat um a dovednost v daném oboru;
 • budou mít pozitivní dopad na oživení veřejného prostoru a rozšíření nabídky pro návštěvníky města.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 50 000 Kč.
 • Příjemce dotace má povinnost spolupodílet sena úhradě uznatelných nákladů na realizaci činnosti, na kterou byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 20 %.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat žádost na podporu maximálně 1 projektu do tohoto dotačního programu pro příslušný rok. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru