Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína

Dotace je určena na akce pro děti a mládež, které jsou pořádané na území města Zlín.

Příjem žádosti:

  • Příjem žádostí na II. čtvrtletí je od 30. 3. 2022 od 8 hodin do 13. 4. 2022, do 14 hodin.

Příjemce podpory:

  • Dotace jsou poskytovány mládežnickým a tělovýchovným organizacím, ve výjimečných případech i organizacím za účelem podnikání.

Typy podporovaných projektů: 

  • Podpora sportovní akce je poskytována účelově, zejména na lékařský dohled, platby rozhodčím, pronájem sportoviště, technické zabezpečení.

Forma a výše podpory:

  • Na podporu sportovních akcí je rozdělována předpokládaná poměrná část z celkových prostředků fondu ve výši cca 357 000 Kč.
  • Maximální výše dotace na 1 akci je stanovena na 50 000 Kč.
  • RMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování podpor do 50 000 Kč včetně. ZMZ schvaluje, popř. zamítá poskytování podpor nad 50 000 Kč, a to dle částek uvedených žadatelem v žádosti o přidělení dotace.

Specifika a omezení:

  • Akce musí být uspořádána na území města Zlína.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru