Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína

Dotace na podporu právnických osob, zajišťujících celoroční pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež na území statutárního města Zlína.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 3. 2023 od 00:00 hodin do 22. 3. 2023 do 24:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem pro poskytování dotací je podpora právnických osob, zajišťujících celoroční pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež na území statutárního města Zlína, o nichž jsou známy výsledky činnosti nejméně za jeden kalendářní rok.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků fondu na podporu pravidelných celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež SMZ na rok 2023: 3 123 000 Kč.
 • Rada města Zlína schvaluje, příp. zamítá, poskytnutí dotací do 50 000 Kč včetně.
 • Zastupitelstvo města Zlína schvaluje, příp. zamítá, poskytování dotací od 50 000 Kč.
 • Pro rok 2023 je stanoven maximální finanční příspěvek SMZ na občana SMZ takto:
  • osobě do 18 let věku (včetně) ve výši 1 000 Kč,
  • osobě, která je držitelem průkazu ZTP, ZTP/P do 26 let věku (včetně) ve výši 2 600 Kč,
  • osobě, která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby ve II., III. a IV. stupni do 26 let věku (včetně) ve výši 2 600 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat jednu projektovou žádost, s výjimkou subjektů zastupujících více sportovních odvětví.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru