Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu Rady města Ústí nad Labem

Hlavním cílem je finanční podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba.
 • Fyzická podnikající osoba.
 • Fyzická osoba nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora kulturních, sportovních, volnočasových a vzdělávacích aktivit a též aktivit zaměřených na sociálně-zdravotní problematiku, podpora krátkodobých a jednorázových akcí pořádaných na území SMÚ či v rámci významné reprezentace i mimo území města.
 • Dále též podpora subjektů či osob, které významně reprezentují SMÚ a účastní se na akci krajského, celorepublikového, mezinárodního či celosvětového charakteru. Jedná se zejména o podporu souborů, sdružení a spolků působících na území města Ústí nad Labem SMÚ, případně fyzických osob s trvalým bydlištěm na území SMÚ, které v daném období významně reprezentují SMÚ, v zahraničí a na území České republiky.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný finanční objem dotačního programu Fondu Rady města Ústí nad Labem činí v rozpočtu poskytovatele 850 000 Kč.
 • Maximální výše požadované a poskytnuté dotace činí 50 000 Kč.
 • Maximální výše dotace je 70% z celkově uznatelných nákladů akce/činnosti/projektu.

Specifika a omezení:

 • Subjekt, který žádá o dotaci, může podat maximálně 1 žádost na příslušný kalendářní rok.
 • Žadatelem o dotaci nemůže být právnická osoba, jejímž zřizovatelem je SMÚ, územně samosprávné celky (obce, města, kraj) a Česká republika. Dále právnické osoby zřízené zákonem a mezinárodní nevládní organizace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru