Přeskočit na obsah

Dotace z Fondu životního prostředí v Plzni

Dotace na podporu aktivit a projektů, které zlepšují životní prostředí mohou získat fyzické a právnické osoby v Plzni. Maximální výše dotace v rámci tohoto fondu není stanovena.

Příjem žádostí:

  • Celoroční příjem žádostí.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby, které mají adresu nebo sídlo podnikání v Plzni nebo vykonávají svoji činnost v Plzni.

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zlepšující stav životního prostředí města a tím i zdravotního stavu jeho obyvatel.
  • Projekty týkající se: čistoty města, vodního hospodářství, péče o zeleň a jejího rozvoje, svozu, sběru, ukládání a likvidace odpadů, monitorování složek životního prostředí a ekologických procesů, výstavby hřišť a dětských herních prvků, ochrany zemědělského a lesního fondu a ochrany zvířat.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace není stanovena.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace je město Plzeň.

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru