Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Dotace z Grantového fondu města Benešov – Kultura, vzdělání a věda, ochrana životního prostředí, ostatní veřejně prospěšné účely

shutterstock_127969568.jpg
Share Button

Jedná se o přímou veřejnou finanční dotaci aktivit, které chce město Benešov finančně podporovat. Je určena pro všechny, kdo vytvářejí nějakou aktivitu na území města a to bez nároku na zisk.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace lze podávat:
  • a) nájemné – 2x ročně, do 28. února daného roku (pro období leden až červen),
  • b) do 30. září daného roku (pro období červenec až prosinec),
  • c) pokud je nájemné smluvně zajištěno na celý rok, je možné žádat o dotaci jednorázově, nejdéle do 30. dubna daného roku,
  • d) celoroční provozní činnost – 1x ročně, do 30. dubna daného roku,
  • e) jednorázové akce – nejpozději do 31. října daného roku.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba, která má své působiště na území města Benešov a provozuje občansky prospěšnou činnost nikoliv za účelem zisku.

Typy podporovaných projektů:

 • Vyčleněné finanční prostředky jsou určeny na podporu aktivit v oblastech:
  • kultury, vzdělávání a vědy;
  • ochrany životního prostředí;
  • ostatních veřejně prospěšných účelů.

Forma a výše podpory:

 • O přidělení dotace rozhoduje Rada města Benešov (v případě žádosti o dotaci do 50 000 Kč) nebo Zastupitelstvo města Benešov (v případě žádosti o dotaci vyšší než 50 000 Kč).
 • Maximální výše dotace pro jednotlivého žadatele se nestanovuje.

Specifika a omezení:

 • Dotace nemůže být poskytnuta žadateli, který je dlužníkem vůči městu Benešov, pokud je nařízena exekuce na jeho majetek nebo s ním město vede správní řízení či soudní spor o zaplacení.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>