Přeskočit na obsah

Dotace z rozpočtu statutárního města Karlovy Vary

Dotace z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary jsou určeny fyzickým i právnickým osobám, které působí v jednotlivých oblastech, do kterých tyto dotace směřují.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

  • Žadatelé dle jednotlivých oblastí podpory.

Typy podporovaných projektů:

  • Oblast kultury.
  • Oblast mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit.
  • Oblast sociální péče a zdravotnictví.
  • Oblast prevence kriminality a protidrogové prevence.
  • Oblast mezinárodních vztahů a propagace města.
  • Oblast lázeňství a cestovního ruchu.

Bližší informace k jednotlivým oblastem najdete ve Zdroji této výzvy.

Forma a výše podpory:

  • Rozhodnutí o výši poskytnuté dotace je rozhodnutím kolektivního orgánu — Rady města Karlovy Vary nebo Zastupitelstva města Karlovy Vary. Z tohoto důvodu není možné požadovat zdůvodnění rozhodnutí ohledně výše poskytnuté dotace.

Specifika a omezení:

  • Podkladem pro uzavření této smlouvy je příjemcem řádně podaná žádost o poskytnutí dotace, jež je součástí spisu uloženého na příslušném odboru Magistrátu města Karlovy Vary.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru