Přeskočit na obsah

Dotační program 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“

Cílem třetí etapy je realizace technických protipovodňových opatření v letech 2014 — 2019 a to především efektivních preventivních protipovodňových opatření v záplavových územích. Budou upřednostňována opatření směřující ke zvýšení retence, tedy realizace řízených rozlivů povodní, budování poldrů a vodních nádrží s retenčními prostory. Program je rozdělen na 4 podprogramy: 129 262 Podpora projektové dokumentace pro územní řízení, 129 263 „Podpora projektové dokumentace pro stavební řízení, 129 264 „Podpora protipovodňových opatření s retencí a 129 265 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků.

Příjem žádostí:

 • Do 31. března 2016, pro akce jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2016.
 • Do 31.října 2016, pro akce jejichž financování žadatel uvažuje zahájit v roce 2017.

Příjemci podpory:

 • Státní podniky Povodí, Lesy ČR, státní podnik, obce.
 • Žadatelé se liší podle předmětu podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Projektová dokumentace pro územní řízení (podprogram 129 262), 
 • Projektová dokumentace pro stavební řízení (podprogram 129 263), 
 • Opatření s retencí (podprogram 129 264), tzn. zřizování nových retenčních prostorů, úpravy na existující vodních nádržích s retenčním účinkem, opatření k rozlivům povodní a poldry,
 • Opatření podél vodních toků (podprogram 129 265).

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytování na investiční výdaje.
 • Podpora u programů 129 262 a 129 263 se poskytuje maximálně do výše 95 % celkových nákladů.
 • Státní podniky povodí — u programu 129 264 se výše pohybuje max do 95 % celkových nákladů, v případě, že jde o rekonstrukci za účelem zvyšování bezpečnosti vodních děl maximálně do výše 70%. celkových nákladů.
 • U programu 129 265 maximálně do výše 85 % celkových nákladů.
 • Státnímu podniku Lesy ČR u podprogramů 129 264 a 129 265 se poskytuje podpora maximálně do výše 90% celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je je zvýšení objemu ochranného retenčního prostoru tak, aby navýšení tvořilo min. 10 % z celkového objemu  nádrže před rekonstrukcí.
 • Za uznatelné náklady v rámci podprogramů 129 264 a 129 265 se se považují vynaložené náklady na pořízení dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádějící dokumentace, stejně tak i výkupy pozemků nutných pro stavbu PPO.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru