Přeskočit na obsah

Dotační program „AKCE A REPREZENTACE“ vyhlášený městem Vamberk

Účelem dotačního programu je podpora nekomerčního a obecně prospěšného charakteru v oblasti sportu, kultury, volného času dětí, mládeže a seniorů, oblasti životního prostředí, sociální oblast pořádaných v roce 2022.

Příjem žádostí:

 • Žádosti do prvního kola se podávají ve lhůtě od 09. 01. 2024 do 09. 02. 2024 do 11:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vamberk na předepsaném formuláři.
 • Žádosti do 2. kola se podávají ve lhůtě do 22. 05. 2024 do 16:00 hodin na podatelnu Městského úřadu Vamberk na předepsaném formuláři.

Příjemci podpory:

 • Fyzické i právnické osoby, za předpokladu, že vyvíjejí činnost, pořádají akce, realizují aktivity či projekty s prokazatelně sportovním či volnočasovým obsahem, v oblasti kulturní, sociální nebo v oblasti životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Důvodem podpory je zejména efektivně přispívat k rozvoji sportovního vyžití a zdravého využití volného času, zejména dětí a mládeže a seniorů a rozšíření občanských aktivit v oblasti sportu a zdravého životního stylu, kultury a k rozvoji aktivit v oblasti životního prostředí a sociální oblasti.
 • Sportovní a volnočasové akce s mezinárodní účastí, sportovní akce regionálního a nadregionálního významu,
 • ostatní akce podporující a propagující sportovní a volnočasovou činnost zejména dětí a mládeže, seniorů nebo široké veřejnosti,
 • akce podporující a propagující kulturu, sociální oblast a oblast životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Objem finančních prostředků: 
  • 250 000 Kč pro 1. kolo.
  • 150 000 Kč pro 2. kolo.
 • Maximální výše dotace určená na jeden projekt činí 40 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace 20 000 Kč a více je žadatel povinen zajistit spolufinancování z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 20 % z celkových ročních výdajů žadatele dle žádosti.
 • V případě poskytnutí dotace do 20 000 Kč je žadatel povinen zajistit spolufinancování z vlastních nebo jiných zdrojů. Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních nebo jiných zdrojů činí v takovém případě 5 % z celkových ročních výdajů žadatele dle žádosti.

Specifika a omezení:

 • Čerpání a realizace podporovaného účelu dotace: od 01. 01. 2024 do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru