Přeskočit na obsah

Dotační program Aktivní Šestka – podpora pravidelné činnosti sportovních a volnočasových organizací v roce 2016

Účelem dotace je podpora pravidelných volnočasových a sportovních aktivit pro děti a mládež do 26 let. O dotaci se mohou ucházet subjekty na základě předloženého projektu, který sleduje cíle a priority programu. Dotace jsou neinvestičního charakteru a jsou určeny především na krytí provozních nákladů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 5. 3 .2016 do 13. 3. 2016 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelé, kteří mají působnost na území městské části Praha 6.
 • Nestátní neziskové organizace – spolky (sportovní kluby, tělovýchovné jednoty), obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy atp.

Typy podporovaných projektů:

 • Sportovní nebo volnočasové aktivity, které mj. umožní: 
  • Smysluplně využívat volný čas;
  • poskytovat kvalitní podmínky pro tělesný a duševní rozvoj dětí a mládeže;
  • rozvíjet mezilidské vztahy, sloužit jako prevence sociálně patologických jevů;
  • motivovat pro celoživotní učení a přípravu na budoucí povolání, rozvíjet talent a schopnosti, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
  • vytvářet dětí a mládeže kladný vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě;
  • podporovat zdraví a zdravý životní styl.

Forma a výše podpory:

 • Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 4 000 000 Kč.
 • Maximální výše dotace pro jeden projekt je 1 000 000 Kč.
 • Úspěšný žadatel dostane paušální částku ve výši minimálně 10 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • O dotace v tomto programu nemohou žádat : 
  • Subjekty, které nemají s poskytovatelem dotace vyřešené předchozí vyúčtování;
  • fyzické osoby a fyzické osoby s IČ;
  • firmy, příspěvové organizace, politické strany, církev;
  • školy a školská zařízení definovaná školským zákonem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru